PLATFORM OUDERENZORG
Voor Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Visienota 'terughoudend en zorgvuldig omgaan met onvrijwillige zorg'

Vanaf 1 januari 2020 worden de Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet verplichte ggz (Wvggz) van kracht. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wil inzicht bieden in de manier waarop zij het toezicht op grond
....lees verder

Start alliantie medicatieveiligheid

In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 1.000 mensen door foutief medicijngebruik. Dat aantal moet drastisch omlaag. Hetzelfde geldt voor de bijna 50.000 ziekenhuisopnames die het gevolg zijn van verkeerd
....lees verder
Contactgegevens
platformouderenzorg@pvkpoh.nl
ACADEMIC JOURNALS ®
Copyright | Disclaimer