PLATFORM OUDERENZORG
Voor Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Zoek in Educatie:

Dit artikel delen via:

E-Learning

Voeding en leefstijladviezen bij hart- en vaatziekten V&VN
01-08-2016 t/m 01-01-2018
E-learning

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd en ook in Nederland een belangrijke doodsoorzaak. Cardiovasculair risicomanagement is de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart- en vaatziekten, inclusief leefstijladvisering en begeleiding bij patiënten met een verhoogd risico op ziekte of sterfte door deze ziekten.

Multidisciplinaire samenwerking (zoals in de ketenzorg) en een must voor een optimale zorg aan de patiënt. Belangrijk is dat de verschillende zorgverleners elkaar niet tegenspreken. Dit geldt voor alle aspecten van de zorg en zeker ook voor voeding.

Op gebied van Cardiovasculair Risicomanagement speelt voeding als onderdeel van een gezonde leefstijl een belangrijke rol. De praktijkondersteuner (POH-er)* als centrale regisseur van de zorg en de diëtist als meest deskundige op gebied van voeding moeten elkaar goed aanvullen.

Deze e-learning is gebaseerd op de nieuwe Richtlijnen Goede Voeding (RGV) die de basis vormen voor de voedingsadvisering in Nederland. Deze RGV gepubliceerd in november 2015 zijn het resultaat van een grondige inventarisatie van wetenschappelijk onderzoek. Op basis van deze RGV ontwikkelt het Voedingscentrum een nieuwe Schijf van Vijf die in het voorjaar van 2016 wordt gepresenteerd. Als POH-er is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de nieuwste voedingsinzichten.

Klik hier voor de e-learning


Contactgegevens
platformouderenzorg@pvkpoh.nl
ACADEMIC JOURNALS ®
Copyright | Disclaimer