PLATFORM OUDERENZORG
Voor Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Zoek in beleid:

Dit artikel delen via:
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Wlz-zorg

De Wlz is alleen bedoeld voor zorg aan kwetsbare mensen en verstandelijk, zintuiglijk en lichamelijk gehandicapten. Mensen met een psychiatrische aandoening die voortzetting nodig hebben van behandeling met verblijf in een GGZ-instelling vallen ook onder de Wlz.De Wlz heeft ook subsidieregelingen: voor gespecialiseerde behandeling bij een lichamelijke aandoening of bij dementie, en voor ADL-assistentie in een ADL-woning. Het CIZ geeft ook hiervoor indicaties af. 

 

Waarvoor kun je bij het CIZ terecht?

Om Wlz-zorg te krijgen is een indicatie nodig. Als er een indicatie wordt afgegeven staat er In het besluit het zorgprofiel. In een zorgprofiel staat een omschrijving van de aard en inhoud van de zorgbehoefte en de noodzakelijke zorg.

Het CIZ geeft de indicaties af, dus beoordeelt of er recht is op Wlz-zorg. Dit gebeurt op basis van landelijke regels. De beoordeling is daardoor overal in het land hetzelfde.

 

Herindicatie

Indicaties voor Wlz-zorg zijn bijna altijd onbeperkt geldig. Een herindicatie is alleen nodig als de zorgvraag verandert en er een ander zorgprofiel nodig is. 

 

Hoe werkt het CIZ?

Het CIZ ontvangt de aanvraag voor Wlz-zorg. De aanvraag kan door de patiënt zelf ingediend worden of door iemand anders (bijvoorbeeld praktijkverpleegkundige, huisarts of familielid). Vervolgens beoordeelt het CIZ de regels van het Ministerie van VWS. Het CIZ heeft 6 weken de tijd om een reguliere aanvraag af te handelen. Nadat het indicatiebesluit is genomen, wordt de patiënt hierover ingelicht.

 

Zorgprofielen binnen de sector Verpleging en verzorging

Het CIZ kan de volgende zorgprofielen afgeven:

4: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

5: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg

6: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

7: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

8: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging

9b: Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging

10: Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

Leveringsvormen 

 

De Wet langdurige zorg (Wlz) kent vier leveringsvormen:

1. Persoonsgebonden budget (pgb)

2. Zorg in Natura – opname in een instelling

3. Zorg in Natura – Volledig Pakket Thuis (VPT), alle zorg die de cliënt in de instelling zou ontvangen, wordt binnen de thuissituatie geleverd.

4. Zorg in Natura – Modulair Pakket Thuis (MPT), in overleg met het zorgkantoor kan de zorg thuis geregeld worden, bijvoorbeeld zorgverlening door verschillende zorgaanbieders of doordat er ook een deel middels pgb wordt geregeld.

 

Indicatiebesluit naar zorgkantoor

Als een patiënt in aanmerking komt voor Wlz-zorg, stuurt het CIZ het indicatiebesluit naar de patiënt toe. Het zorgkantoor in de regio krijgt een digitale kopie. Het zorgkantoor regelt vervolgens dat de patiënt de zorg krijgt waar deze aanspraak op maakt, of dat er een persoonsgebonden budget wordt afgegeven. 

 

Bronnen: CIZ, regelhulp.nl, hervorminglangdurigezorg.nl, pgb.nl 
CIZ
Hervorming langdurige zorg: indicatieproces
Per Saldo: PGB
Regelhulp: CIZ
Contactgegevens
platformouderenzorg@pvkpoh.nl
ACADEMIC JOURNALS ®
Copyright | Disclaimer