PLATFORM OUDERENZORG
Voor Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Zoek in kennisbank:

Dit artikel delen via:
Ziekte van Parkinson
Ziekte van Parkinson

Oorzaak
De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening. Er vindt een afbraak plaats van zenuwcellen in de hersenen ('zwarte kernen'). Hierdoor wordt niet voldoende dopamine gemaakt. Dopamine is een neurotransmitter, een stof die nodig is om zenuwimpulsen van de ene zenuwcel op de andere over te brengen. Daardoor wordt de aansturing van de spieren bemoeilijkt. De oorzaak van deze afbraak is niet bekend.

Diagnosestelling
De diagnose wordt gesteld op klinische kenmerken, gebaseerd op anamnese en neurologisch onderzoek.

Verschijnselen

 • Tremor (beven)
 • Rigiditeit (spierstijfheid)
 • Hypokinesie (bewegingstraagheid, ontbreken van automatische bewegingen)
 • Akinesie (moeite met starten van bewegingen)
 • Bradykinesie (trager worden van bewegingen)
 • Freezing (verstarren)
 • maar ook: houdingsproblemen, valneigingen, maskergelaat, spraakproblemen, speekselvloed, oogklachten, darm- en blaasproblemen, vermoeidheid, depressie.

Behandeling
De ziekte van Parkinson kan niet genezen worden.
- medicamenteuze behandeling bestaat uit levodopa en dopamine agonisten
- hersenchirurgie
- multidisciplinaire behandeling (logopedie, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en             parkinsonverpleegkundige)

Aandachtspunten voor praktijkondersteuners / praktijkverpleegkundigen

 • Verhoogd valgevaar
 • Dementie en de ziekte van Parkinson komen regelmatig samen voor (anticholinergica beïnvloeden de geheugenfuncties)
 • Depressieve klachten
 • Hallucinaties (veroorzaakt door ziekte en medicatie)
 • Obstipatieklachten

Kijk of er bij jou in de buurt een parkinsonnetwerk is. Bij een parkinsonnetwerk zijn professionals aangesloten die op hun vakgebied een specialisatie op het gebied van de ziekte van Parkinson hebben. Wijs de patiënt hier op.
Verwijs patiënten en hun partners naar een parkinsoncafé in de buurt.

Literatuur
Zorgboek: de ziekte van Parkinson, stichting september, isbn: 9789086482252
Zorg rondom neurologie, handboek voor de verpleegkundige praktijk, isbn:  789031350476
Spieren in de vertraging, W. Braam, isbn: 9789066117464   



 
Handreiking voor multidisciplinaire parkinsonzorg in het verpleeghuis
Multidisciplinaire richtlijn ziekte van Parkinson
NHG samenvattingskaart ziekte van Parkinson
NHG standaard ziekte van Parkinson
Parkinsonnet
Parkinsonvereniging
parkinsonzorgzoeker (onderdeel parkinsonnet)
Thuisarts: ziekte van Parkinson
Contactgegevens
platformouderenzorg@pvkpoh.nl
ACADEMIC JOURNALS ®
Copyright | Disclaimer