PLATFORM OUDERENZORG
Voor Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Zoek in kennisbank:

Dit artikel delen via:
Myocardinfarct
Myocardinfarct

Oorzaak:

Door een afsluiting of een blokkade van een coronairarterie kan de doorbloeding dermate afnemen dat er een ernstig zuurstoftekort van de hartspiercel ontstaat. Dit kan binnen tientallen minuten tot enkele uren leiden tot onherstelbare schade aan het myocard. De afsluiting of blokkade van een coronairarterie is meestal het gevolg van erosie of een ruptuur van een atherosclerotische plaque in combinatie met trombose.

Diagnose:

Door middel van het maken van een elektrocardiogram (ECG) is het mogelijk een myocard infarct te diagnosticeren. Daarnaast kan laboratoriumonderzoek ook een belangrijke rol spelen in het aantonen van een myocard infarct, het hartspecifieke eiwit troponine is de waarde die daarbij bepaald wordt.

Verschijnselen:

 • Pijn / drukkend gevoel op de borst;
 • Pijn in de linkerarm;
 • Pijn in de kaken / hals / rug / schouderstreek;
 • Transpireren;
 • Benauwdheid;
 • Misselijkheid en braken;
 • Slap / tintelend gevoel in armen of vingers;
 • Pijn in de maagstreek;
 • Hartkloppingen;
 • Flauwvallen.

Zorgproblemen bij ouderen:

 • Vermoeidheid;
 • Depressie;
 • Polyfarmacie.

Aandachtspunten voor praktijkondersteuners / praktijkverpleegkundigen:

 • Het klachtenpatroon bij diabetespatiënten, vrouwen en ouderen is minder specifiek. Vaak is er bij deze groepen geen sprake van pijn op de borst of in mindere mate. De volgende verschijnselen komen in deze groepen vaker voor: Plotseling optredende benauwdheid, soms bewustzijnsverlies of duizeligheid, algehele malaise, onrust en een onaangenaam gevoel;
 • Psychosociale factoren zoals depressie, angst en chronische stress. Deze factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van coronaire hartziekte;
 • Hartfalen en ritmestoornissen. Dit kunnen complicaties zijn van een myocard infarct;
 • Reanimatiebeleid bij kwetsbare ouderen.

Behandeling:

 • Niet medicamenteuze behandeling: Stoppen met roken, voldoende lichaamsbeweging, gezond lichaamsgewicht en alcoholconsumptie volgens de norm;
 • Medicamenteuze behandeling: Deze behandeling wordt voorgeschreven door de behandelend arts;
 • Bij verdenking van een recidief myocard infarct of bij instabiele angina pectoris directe verwijzing naar een cardioloog. Verwijzing naar een cardioloog wordt ook aangeraden als er bij toeval een oud infarct op het ECG wordt ontdekt, bij progressie van klachten of als een patiënt geen klachten heeft maar in de laatste 24 uur tot 5 dagen wel klachten heeft ervaren
 • Hartrevalidatie: Tijdens hartrevalidatie leren patiënten die een hartaandoening hebben met de lichamelijke en psychische gevolgen hiervan om te gaan. Dit wordt bewerkstelligd door middel van informatievoorziening, begeleiding en / of trainingen. Bij trainingen valt te denken aan het verbeteren van de conditie waardoor er meer vertrouwen ontstaat in het eigen lichaam. Daarnaast is er ook aandacht voor de psychische en sociale gevolgen van de aandoening. Literatuur:
 • Jaarsma, T. & Veldhuisen, D.J., van (red) (2004), Zorg rondom hartfalen, Houten, Bohn, Stafleu, van Loghum


 
Hartstichting, myocardinfarct
Multidisciplinaire richtlijn CVRM
NHG richtlijn acuut coronair syndroom
Thuisarts, myocardinfarct
Contactgegevens
platformouderenzorg@pvkpoh.nl
ACADEMIC JOURNALS ®
Copyright | Disclaimer