PLATFORM OUDERENZORG
Voor Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Zoek in kennisbank:

Dit artikel delen via:
Duizeligheid
Duizeligheid

Oorzaak:

Duizeligheid is onder te verdelen in aandoeningen die draaiduizeligheid geven en aandoeningen die gepaard gaan met een licht gevoel in het hoofd of het gevoel flauw te vallen. Draaiduizeligheid is een symptoom van de volgende ziektebeelden:

 • Benigne paroxismale positieduizeligheid (BPPD): aanvallen van draaiduizeligheid veroorzaakt door veranderingen van de stand van het hoofd. Deze aanvallen duren enige seconden tot enkele minuten. De klachten verdwijnen vaak binnen vier weken vanzelf.
 • Neuritis vestibularis: constante heftige draaiduizeligheid met vegetatieve klachten. Vaak is de duizeligheid zo heftig dat mensen alleen maar met gesloten ogen in bed kunnen liggen. Deze vorm komt minder vaak voor bij mensen ouder dan 60 jaar. Neuritis vestibularis gaat geleidelijk weg en kan dagen tot weken aanhouden, nadien kan het nog af en toe milder terugkeren.
 • Ziekte van Meniere: spontane aanvallen van draaiduizeligheid met gehoorvermindering en oorsuizen. De aanval bereikt binnen 20 minuten tot enkele uren een maximale intensiteit. De klachten kunnen nog enkele dagen blijven bestaan. De frequentie van de aanvallen neemt in de loop van de tijd af. Vaak is er sprake van eenzijdig gehoorverlies. In eerste instantie herstelt het gehoorverlies zich na de aanval, maar bij vaker terugkerende aanvallen kan er blijven gehoorverlies ontstaan. Licht gevoel in het hoofd.                                                                                                                                                                                                                                                     Mensen kunnen duizeligheid omschrijven als een licht gevoel in het hoofd of bijna flauwvallen. Bij onderstaande ziektebeelden kan deze vorm van duizeligheid voorkomen:
 • Psychische/psychiatrische aandoeningen: duizeligheid kan voorkomen bij angststoornissen, paniekstoornissen en hyperventilatie.
 • Orthostatische klachten: bij ouderen kunnen orthostatische klachten vaker voorkomen. De klachten treden dan op na opstaan uit een liggende of zittende houding. Een oorzaak van deze klachten kan orthostatische hypotensie zijn, dit is een daling van de systolische of diastolische bloeddruk na het opstaan.
 • Vasovagale klachten: deze klachten ontstaan bij emoties of na lang staan. Na klachten van transpireren en bleekheid kan iemand door vernauwing van de vaten een vertraagde hartslag krijgen en uiteindelijk flauwvallen.
 • Cardiovasculaire aandoeningen: als er sprake is van deze aandoeningen kan er inspanningsgebonden duizeligheid optreden. Dit komt vaker voor bij mensen met hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis dan bij andere cardiovasculaire aandoeningen.
 • Medicatie: sommige medicatie kan duizeligheid als bijwerking hebben, voorbeelden hiervan zijn: diuretica, antihypertensiva, psychofarmaca en sommige antibiotica. Bij oudere mensen is het vaak moeilijk een duidelijke oorzaak voor de duizeligheid vast te stellen. Ouderen kunnen soms ook een onvast gevoel op de benen als duizeligheid benoemen, vaak zijn deze klachten er bij lopen en staan, maar verdwijnen deze als iemand gaat zitten. Bij ouderen kunnen er ook andere oorzaken voor klachten van duizeligheid zijn zoals: visusvermindering, neuropathie, vestibulaire beschadiging of orthopedische problemen die de mobiliteit beperken.

Diagnose:

De arts zal de diagnose stellen op basis van een anamnese en lichamelijk onderzoek. De anamnese zal voornamelijk bestaan uit het precies uitvragen van de klachten. Het lichamelijk onderzoek bestaat uit neurologisch onderzoek waarbij gekeken wordt naar eventuele uitvalsverschijnselen, uitsluiten van hartritmestoornissen, tensiemeting indien er een mogelijk cardiovasculaire oorzaak is en als er klachten bestaan van gehoorverlies of oorpijn zal de arts het trommelvlies beoordelen.

Bij ouderen zal de arts vaak ook aandacht besteden aan de visus, balans, kracht, reflexen, coordinatie en gewrichten van de benen.

Verschijnselen:

 • Onvast op de benen staan;
 • Duizeligheid;
 • Draaierig;
 • Licht in het hoofd.

Draaiduizeligheid:

 • Misselijkheid;
 • Braken;
 • Bleekheid;
 • Algehele malaise;
 • Angst.

Zorgproblemen bij ouderen:

 • Comorbiditeit;
 • Valproblematiek;
 • Verminderde mobiliteit;
 • Sociale isolatie;
 • Polyfarmacie.

Aandachtspunten voor praktijkondersteuners / praktijkverpleegkundigen:

 • Problemen met visus, balans, kracht, reflexen, coordinatie en gewrichten van de benen, kunnen duizeligheid veroorzaken;
 • Orthostatische bloeddrukmeting verrichten bij verdenking orhostatische klachten;
 • Medicatiegebruik.

 Behandeling:

 • Niet medicamenteuze behandeling: de behandeling zal bestaan uit het doen van oefeningen om de duizeligheid te verminderen. Daarnaast kan het zinvol zijn te kijken naar de oorzaken van de duizeligheid en deze aan te pakken.
 • Medicamenteuze behandeling: behandeling met medicatie zal vooral bestaan uit symptoombestrijding zoals het tegengaan van misselijkheid en braken.


 
NHG Standaard duizeligheid
Richtlijn duizeligheid bij ouderen
Thuisarts, duizeligheid
Contactgegevens
platformouderenzorg@pvkpoh.nl
ACADEMIC JOURNALS ®
Copyright | Disclaimer