PLATFORM OUDERENZORG
Voor Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Zoek in kennisbank:

Dit artikel delen via:
Influenza
Influenza

Oorzaak:

Influenza wordt vaak griep genoemd. Influenza is een acute (lage) luchtweginfectie veroorzaakt door het influenzavirus. Het virus nestelt zich na besmetting in het epitheel van de (lage) luchtwegen, waar het zich vermenigvuldigt. Klachten ontstaan vaak na de incubatietijd van één tot drie dagen. De eerste klacht is het stijgen van de temperatuur wat vaak samen gaat met koude rillingen. Bij ouderen patiënten hoeft er geen temperatuursverhoging te ontstaan of de temperatuursverhoging kan minder zijn. Daarna ontstaan er klachten van hoofdpijn, spierpijn, keelpijn en hoesten. Dit gaat na een paar dagen meestal weer over. Meestal is het virus na ongeveer vijf dagen uit het lichaam verdwenen, volledig herstel kan twee tot drie weken in beslag nemen. Complicaties die kunnen ontstaan ten gevolge van een besmetting met het influenzavirus zijn virale infecties zoals een pneumonie en myocarditis of bacteriële infecties zoals een pneumonie of middenoorontsteking. Risicogroepen: Een aantal patiëntencategorieën hebben een verhoogd risico op het krijgen van influenza. Mensen met cardiale of pulmonale aandoeningen, diabetes mellitus en een verminderde afweer hebben een verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van het influenzavirus. Ouderen hebben ook een verhoogd risico om influenza te krijgen.

Diagnose:

De diagnose wordt gesteld op basis van het klachtenpatroon. Lichamelijk onderzoek is niet nodig om influenza vast te stellen, maar enkel bij twijfel over de diagnose of bij verdenking van complicaties.

Verschijnselen:

 • Koorts;
 • Malaise;
 • Hoofdpijn;
 • Spierpijn;
 • Hoesten;
 • Keelpijn;
 • Kortademigheid;
 • Neusverkouden.

Zorgproblemen bij ouderen:

 • Uitdroging;
 • Comorbiditeit;
 • Decubitus;
 • Zelfzorg;
 • Verminderde mobiliteit.

Aandachtspunten voor praktijkondersteuners / praktijkverpleegkundigen:

 • Klachten van complicaties van influenza zoals klachten passend bij een pneumonie (dyspnoe, opgeven van bloederig sputum, oplopen van koorts);
 • Influenza kan diabetes mellitus en dementie ontregelen;
 • Vochtintake.

Behandeling:

 • Influenza geneest vanzelf en heeft geen behandeling nodig. Eventueel kan paracetamol de klachten van algehele malaise wat verzachten;
 • Goed drinken;
 • Medicamenteuze behandeling; de arts schrijft uitsluitend medicatie voor als er sprake is van bacteriële luchtweginfectie.

Profylaxe:

Influenzavaccinaties worden enkel toegediend aan een aantal doelgroepen. Deze doelgroepen zijn:

 • Mensen met afwijkingen van de luchtwegen en longen;
 • Mensen met een chronische stoornis van de hartfunctie;
 • Mensen met diabetes mellitus;
 • Mensen met ernstige nierinsufficiëntie;
 • Mensen met een verminderde weerstand tegen infecties;
 • Mensen ouder dan 60 jaar.

De enige bijwerking die bewezen is van de influenzavaccinatie is een lokale reactie op de injectieplaats. Deze lokale reactie bestaat uit pijn, roodheid en zwelling.

De jaarlijkse influenzavaccinatie vermindert bij ouderen de kans op overlijden ten gevolge van het influenzavirus. 
Handleiding influenzavaccinatie 2015
NHG standaard influenza
NHG standaard samenvatting influenza
RIVM griepvaccinatie
Thuisarts, griep
Contactgegevens
platformouderenzorg@pvkpoh.nl
ACADEMIC JOURNALS ®
Copyright | Disclaimer