PLATFORM OUDERENZORG
Voor Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Zoek in kennisbank:

Dit artikel delen via:
Bacteriele huidinfecties
Bacteriele huidinfecties

Het ziektebeeld bacteriële huidinfecties is aangepast sinds de herziende versie mei 2017.

Andere huidaandoeningen waarbij een bacteriële verwekker een rol speelt, zoals acné, hidradenitis suppurativa, otitis externa, hordeolum en huidaandoeningen die uitingen zijn van seksueel overdraagbare aandoeningen, vallen buiten het bestek van deze standaard.

Belangrijkste wijzigingen:

 • Erythema migrans, hidradenitis suppurativa en traumatische (bijt)wonden en wondinfecties worden niet meer besproken in deze standaard
 • Het perianaal abces is toegevoegd
 • Verwijs alle vormen van een panaritium direct naar de chirurg
 • Verwijs een patiënt met een acute sinus pilonidalis naar de chirurg
 • Incisie en drainage, gevolgd door curettage van een acute sinus pilonidalis, geeft beduidend minder kans op een recidief vergeleken met incisie en drainage alleen.

  Cijfers/feiten:

  De totale incidentie van bacteriële huidinfecties in de huisartsenpraktijk ligt naar schatting rond 50 per 1000 per jaar.

  Steeds vaker worden zorginstellingen geconfronteerd met cliënten die infecties hebben of drager zijn geworden van o.a. BRMO, Bijzonder Resistente Micro-Organismen en MRSA.  Deze micro-organismen zijn resistent geworden voor antibiotica die vaak gebruikt worden. Verpleeghuizen zijn  evenals ziekenhuizen risicovolle plaatsen voor het ontstaan en verspreiden van BRMO/MRSA. Cliënten kunnen deze bacteriën ook meenemen van de ene naar de andere zorginstelling.

  Definitie:

  Is een ontstekingachtige toestand van de huid als gevolg van bacteriën.

  Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Oppervlakkige bacteriële huidinfecties: erythrasma, folliculitis, impetigo, pitted keratolysis
 • Diepe bacteriële huidinfecties: cellulitis/erysipelas, ecthyma, erysipeloïd, furunkel/karbunkel, panaritium, paronychia, perianaal abces, sinus pilonidalis.

  Huisarts neemt een anamnese af: extra aandacht voor het beroep en hygiëne (dak- en thuislozen) en het risico op MRSA.

  Risicogroep zijn cliënten met:

 • Een verminderde afweer: maligniteit, asplenie, multiple sclerose, medicatie (immunosuppressiva, cytostatica, IV drugsgebruik), onbehandelde hiv-infectie, orgaan transplantatie
 • Verhoogd risico op endocarditis
 • Verhoogd risico op infectie gewichtsprothese

   

  Lichamelijk onderzoek:

 • Algemene toestand
 • Efflorescentie (vorm van huiduitslag)
 • Sprake of vermoeden abces: omvang abces en aanwezigheid van fistels
 • Visus en oogbewegingen bij roodheid en zwelling rondom het oog

  Aanvullend onderzoek:

  Er is geen aanvullend onderzoek nodig behalve bij:

 • Risico op MRSA: kweken inzetten
 • Screening op dragerschap voor Staphylococcus aureus: neuskweek afnemen
 • Twijfel over bestaan abces: wacht een tot twee dagen af of verricht proefaspiratie of echografie

   

  Evaluatie:

  Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen oppervlakkige en diepe huidinfecties.

  Spoedverwijzing naar specialist indien sprake is van:

 • Een snelle progressie van erytheem bij een patiënt met verminderde afweer of bij een diepe bacteriële huidinfectie en algemene ziekteverschijnselen
 • Een diepe bacteriële huidinfectie in de buurt van medische implantaten (bijv. drains, shunts)
 • Een (vermoeden van) orbitale cellulitis (roodheid en zwelling rondom oog, gestoorde visus en/of oogbewegingen en exophthalmus). Bij cellulitis periorbitalis ontbreken de oogklachten of -afwijkingen en zijn complicaties zeldzaam bij behandeling
 • Een (vermoeden van) necrotiserende wekedeleninfectie (onevenredig veel pijn bij ontsteking/wond)

  Aan de hand van de kweekuitslag stelt de huisarts vast of er sprake is van:

 • Dragerschap voor Staphylococcus aureus: bij een positieve neuskweek
 • Dragerschap voor MRSA en/of huidinfectie door MRSA: bij een positieve keel-, neus-, perineum- of huidlaesiekweek

  Beleid:

 • Geven van voorlichting
 • Niet-medicamenteuze behandeling
 • Medicamenteuze behandeling zie stappenplan in de NHG standaard, bij positieve MRSA-kweken overleg met de medisch microbioloog of internist-infectioloog
 • Chirurgische ingreep
 • Verwijzen naar de chirurg bij karbunkel, panaritium, perianaal abces of acute sinus pilonidalis tenzij de huisarts bekwaam is de procedure zelf uit te voeren.

  Aandachtspunten voor de PVK/POH:

  Uitleg geven over de algemene hygiëne maatregelen:

 • Handenhygiëneàregelmatig handen wassen met zeep en goed drogen, nagels kort knippen
 • Eigen handdoek gebruiken en deze dagelijks verschonen
 • Contact met de aangedane huid vermijden
 • Baden of een nat verband is niet zinvol, behalve om korsten los te weken
 • Laat de patiënt contact opnemen met de bedrijfsarts bij werk in voedingsindustrie/gezondheidszorg of bij een MRSA-huidinfectie


 
NHG standaard
Samenvattingskaart NHG
Thuisarts
Contactgegevens
platformouderenzorg@pvkpoh.nl
ACADEMIC JOURNALS ®
Copyright | Disclaimer