PLATFORM OUDERENZORG
Voor Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Zoek in kennisbank:

Dit artikel delen via:
Diabetische voetulcera
Diabetische voetulcera

“Door diabetes kunnen de bloedvaten en de zenuwen in de benen en de voeten beschadigen. Dit geeft vermindering van het gevoel waardoor kleine beschadigingen van de huid minder snel opgemerkt worden. Als gevolg hiervan kunnen er wondjes ontstaan die moeilijk genezen. Een wondje aan de voeten dat ontstaat ten gevolge van diabetes wordt ook wel een diabetisch voetulcus genoemd. In Nederland waren in 2015 ongeveer 20.000 patiënten met een diabetisch voetulcus. Bij 15 procent van deze patiënten leidde dit uiteindelijk tot een amputatie van (een deel van) het been”

Definitie diabetische voet:

“De verscheidenheid aan voetafwijkingen die ontstaan door neuropathie, macroangiopathie, limited joint mobility en andere gevolgen van metabole stoornissen, die meestal in combinatie voorkomen bij patiënten met diabetes mellitus”.

 

Verricht jaarlijks voetonderzoek bestaande uit:

 • Anamnese (klachten, amputatie/voetulcus/ Charcot-voet in de voorgeschiedenis)
 • Inspectie en vergelijking van de voeten,
 • Testen van de protectieve sensibiliteit (10-grams monofilament),
 • Vaststellen van aan- of afwezigheid van perifere arteriële pulsaties en vaststellen van afwijkingen van de voetstand
 • Vaststellen van de SIMM classificatie
 • Sims classificatie 0 (laag risico): een maal per jaar voetonderzoek;
 • Sims classificatie 1 (licht verhoogd risico): twee maal per jaar voetonderzoek/controle en eventueel behandeling;
 • Sims classificatie 2 (hoog risico): vier maal per jaar voetonderzoek/controle/behandeling;
 • Sims classificatie 3 (sterk verhoogd risico): elke één tot drie maanden voetonderzoek/controle/behandeling.

   

   Wondbehandeling van een diabetische voetulcera

 • Overweeg overleg met een wondverpleegkundige voor het vast stellen van het wondbeleid
 • Verricht regelmatig wond debridement van het ulcus zodanig dat necrotisch materiaal, debris en omgevend callusweefsel blijvend verwijderd worden
 • Overweeg bij een droge zwarte necrose zonder ontstekingsverschijnselen spontaan te laten demarceren
 • Reinig ulcera met water of fysiologisch zoutoplossing
 • Keuze van wondbedekkers dient af te hangen van vochtproductie, het comfort en de kosten
 • Creëer een vochtig wondmilieu
 • Zie er op toe dat het verband zelf geen druk veroorzaakt.
 • Gebruik bij voorkeur geen wondbedekking geïmpregneerd met anti-microbiologische middelen of antibiotica.

   

  Behandeling bij infectie

 • Overweeg consult chirurg indien er sprake is van een diabetische voetinfectie.
 • Bij abcessen, compartimentsyndroom en necrotiserende weke delen infecties en osteomyelitus doorverwezen chirurg.
 • Behandel klinisch geïnfecteerde diabetische voet ulcera met antibiotica. Behandel klinisch niet-geïnfecteerde ulcera niet met antibiotica (keuze van AB baseren op een weefselbiopt)

   

  Verwijzing:

 • Verwijs naar een polikliniek met een multidisciplinair voetenteam indien een patiënt met een oppervlakkig niet-plantair voetulcus dat conform de richtlijn initieel in de eerste lijn wordt behandeld en dat na twee weken niet genezen is.
 • Verwijs naar een polikliniek met een multidisciplinair voetenteam voor beoordeling binnen zeven dagen, bij een patiënt met een plantair voetulcus zonder tekenen van infectie
 • Verwijs naar een polikliniek met een multidisciplinair voetenteam voor beoordeling binnen 24 uur bij een patiënt met een ulcus met andere kenmerken (diep ulcus of tekenen infectie, al dan niet in combinatie met perifeer arterieel vaatlijden)
 • Bij verdenking Charcot voet dient de patiënt binnen 24 uur (poli)klinisch worden beoordeeld door een lid van een multidisciplinair voetenteam. Immobiliseer de patiënt.

   

  Aandachtspunten voor de PVK/POH:

 • Jaarlijks voorlichting geven m.b.t. tot voetverzorging met als doel de kennis en het gedrag met betrekking tot zelfzorg te verbeteren. Geef de patient de tip om geregeld de voeten te beoordelen dmv een spiegel (zo kan de patient de onderzijde van de voet goed beoordelen).
 • Adviseer ter bescherming van de voet om binnen én buiten niet op blote voeten te lopen en om goed passend schoeisel te dragen ter voorkoming van een eerste of recidief voetulcus
 • Verwijzing van de medisch pedicure en of podoloog
 • Betrek bij voorkeur familie of mantelzorger(s) bij de educatie.
 • Extra aandacht voor de glucose regulering.

   

 

 

 

  
Classificatie
Diabetisch fonds
Richtlijn diabetische voet
Thuisarts
Voetonderzoek
Contactgegevens
platformouderenzorg@pvkpoh.nl
ACADEMIC JOURNALS ®
Copyright | Disclaimer