PLATFORM OUDERENZORG
Voor Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Zoek in Educatie:

Dit artikel delen via:
Nascholing

Xpert-cursus Hart- en Vaatziekten
07-03-2017 t/m 28-03-2017
Zwolle

Xpert-cursus Hart- en Vaatziekten, 

Als V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners vinden we kwaliteit en deskundigheidsbevordering voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners van groot belang. Naast het organiseren van het jaarcongres hebben we daarom nu ook sinds een paar jaar een regionale verdiepingscursus georganiseerd. Deze Xpert cursus is speciaal ontwikkeld voor de praktijkverpleegkundige/ praktijkondersteuner met enige werkervaring. De Xpert-cursus is een interactieve cursus. Om dit te realiseren is het aantal beschikbare plaatsen per locatie beperkt. Door te werken aan de hand van casuïstiek, zal er veel interactie zijn tussen de deelnemers en met de spreker(s). 

Het programma bestaat uit 3 avonden met de volgende onderwerpen:

  • Avond 1: Cardiovasculair risicomanagement
  • Avond 2: Atriumfibrilleren en Beroerte
  • Avond 3: Hartfalen en Perifeer aterieel vaatlijden 

Website : http://www.debaar.net/xpert/hvz/index.html
E-mail : info@pvkpoh.nl
Scholing praktijkverpleegkundige verpleeghuis en VGZ
23-03-2017
Ede

Wil jij je kennis verbreden en je verdiepen in onderwerpen uit de ouderenzorg en/of gehandicaptenzorg? Kom dan naar deze scholing waar je in contact komt met collega’s uit het hele land. Er is tijdens de pauze gelegenheid om te netwerken.
Er zijn twee plenaire sessies waar beide settings aan deelnemen. Daarnaast zijn er twee workshops die toegespitst zijn op de setting verpleeghuiszorg of verstandelijk gehandicaptenzorg.

rogramma

 

13.30 – 14.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

14.00 – 15.00 uur

Plenaire sessie

Mariska de Bont: transitie

15.10 – 16.20 uur

Workshop voor setting verpleeghuiszorg: domotica

Workshop voor setting VGZ: Lab uitslagen interpreteren

16.20 – 16.35 uur

Korte pauze

16.35 – 17.45 uur

Workshop voor setting verpleeghuiszorg: Lab uitslagen interpreteren

Workshop voor setting VGZ: domotica

17.45 – 18.45 uur 

Buffet

18.45 – 20.00 uur

Plenaire sessie

Katheters

20.00 uur

Evaluatie en afsluiting


Website : http://praktijkverpleegkundigen-praktijkondersteuners.nl/Settings/Congres-23-maart-2017
E-mail : scholing@pvkpoh.nl
Xpert cursus ouderenzorg
06-04-2017 t/m 20-10-2017
Amersfoort

Als V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners vinden we kwaliteit en deskundigheidsbevordering voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners van groot belang. Naast het organiseren van het jaarcongres hebben we daarom nu ook sinds een paar jaar een regionale verdiepingscursus georganiseerd. Deze Xpert cursus is speciaal ontwikkeld voor de praktijkverpleegkundige/ praktijkondersteuner met enige werkervaring. De Xpert-cursus is een interactieve cursus. Om dit te realiseren is het aantal beschikbare plaatsen per locatie beperkt. Door te werken aan de hand van casuïstiek, zal er veel interactie zijn tussen de deelnemers en met de spreker(s). 

Het programma bestaat uit 2 avonden met de volgende onderwerpen:

  • Module 1: Inleiding Ouderenzorg
  • Module 2: Veranderend gedrag: dementie, delier & depressie
  • Module 3: Polyfarmacie
  • Module 4: Verdieping dementie

Website : http://www.debaar.net/xpert/oz/index.html
E-mail : info@debaar.net
Jaarcongres V&VN Praktijkverpleegkundingen & Praktijkondersteuners
21-09-2017
Amersfoort

Ook dit jaar willen we je uitnodigen voor het jaarcongres van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. Jouw vereniging is er weer in geslaagd boeiende, interessante en leerzame onderwerpen te programmeren. Nieuw dit jaar is dat het congres wordt georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)!

Kom ook je kennis verhogen, praktische tips halen en gezellig netwerken. Het congres is voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen die werkzaam zijn in de huisartsenpraktijk, verstandelijk gehandicaptenzorg of de verpleeghuiszorg. 
Neem je collega’s mee, het congres is voor leden en niet-leden. Iedereen is welkom! 


Website : http://praktijkverpleegkundigen-praktijkondersteuners.nl/
E-mail : congres@pvkpoh.nl
Contactgegevens
platformouderenzorg@pvkpoh.nl
ACADEMIC JOURNALS ®
Copyright | Disclaimer