PLATFORM OUDERENZORG
Voor Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Zoek in netwerken:

Dit artikel delen via:
Sociale kaart
Sociale kaart

Het is belangrijk om een goed overzicht te hebben van instellingen, hulpverleners en zorgverleners op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de regio waar je werkt. Dit noemen we ook wel de sociale kaart. Als poh/pvk ouderenzorg heb je een belangrijke functie in het doorverwijzen naar de in de wijk beschikbare hulp- en zorgverlening en andere voorzieningen voor ouderen.

Bij het samenstellen van de sociale kaart gaat de poh na wat er in de praktijk / instelling reeds beschikbaar is en maakt zonodig gebruik van andere partners in de regio zoals wijkverpleging, maatschappelijk werk, gemeente. Soms heeft een lokaal netwerk ook een actuele sociale kaart, waar je gebruik van kunt maken.  

De gegevens in een sociale kaart wijzigen snel. Telefoonnummers, nieuwe instanties, mailadressen etc. veranderen nog al eens. Dit is alleen moeilijk allemaal bij te houden. Doe dit met een aantal mensen (netwerk) samen of zie onder. Leg het vast in een document (Word, Excel of PDF). Ook kun je bij de ROS (regionale ondersteuningsstructuur) in je regio informeren of zij een sociale kaart beschikbaar hebben.
Bronnen: NHG-praktijkwijzer ouderenzorg Sociale kaart ouderenzorg Didam

Disciplines waar je als POH-ouderenzorg onder andere mee te maken hebt en die dus onderdeel (kunnen) uitmaken van de sociale kaart in jouw regio/plaats: 
WONEN:

 • Verhuurders: lokale verhuurders
 • Helpende hand aan huis: organisaties die voor vaak lage vergoeding helpende hand thuis bieden
 • Woonzorg complexen : verzorgenden (evv), teamleiders, zorgbemiddelingsburo/spoedopnames
 • Verpleeghuizen : specialist ouderengeneeskunde, maatschappelijk werker, zorgbemiddelingsburo/spoedopnames

WELZIJN:

 • Welzijnsorganisaties: coö;rdinator, vrijwilligers
 • Dagbesteding/dagbehandeling/activiteiten
 • MEE ondersteuning en begeleiding gehandicapten
 • Sociale (wijk)teams: gemeentes zijn verantwoordelijk voor indicaties hulp bij huishouden, dagbesteding en aanpassingen. Vaak wordt dit geregeld vanuit zogeheten sociale teams of sociale wijkteams.
 • CIZ: voor indicaties Wet Langdurige Zorg
 • Vervoer: regiotaxi, ziekenvervoer 
 • Personenalarmering: vaak via meerdere (thuiszorg)organisaties mogelijk
 • Maaltijden: koelvers, vriesvers (via welzijnsorganisatie, particulier)
 • Hulpmiddelen: uitleen, verkoop
 • Kerken: ziekenzalving, gesprekken etc.
 • Voedselbank, kledingbank
 • Projecten/programma’s: denk aan alzheimercafé; parkinsoncafé; beweegprogramma’s, veilig thuis etc.
 • Patiëntenbelangenorganisaties
 • Mantelzorgondersteuning: bv Mezzo
 • Advies-, hulp- en informatielijnen: bv. Alzheimertelefoon, ouderentelefoon, sensoor

ZORG:

 • Huisartsenpraktijken (+ poh’s, evt. kaderarts)
 • Specialisten ouderengeneeskunde
 • Apotheken
 • Paramedici: (geriatrisch)fysiotherapeut, ergotherapeut, cesartherapeut, logopedist, diëtiste
 • Pedicures: (ambulant, niet-ambulant/ medisch pedicures)
 • Bandagisten
 • Thuiszorg: organisaties (vaak zijn meerdere organisaties actief in een gemeente) ZIN en/of PGB. Wijkverpleegkundigen en teams benoemen
 • Hulp bij huishouden: organisaties die door gemeente gecontracteerd zijn om hulp bij huishouden te leveren en PGB
 • Maatschappelijk werkers, psychologen
 • Afhankelijk van de regionale afspraken: casemanagers dementie
 • GGZ ouderenzorg: psychiatrisch verpleegkundige, ouderenpsychiater
 • Poli's ziekenhuizen: Klinisch geriaters, verpleegkundigen, Nurse Practitioners
 • Palliatieve zorg
 • Verslavingszorg

Leg per discipline vast wat je nodig hebt. Bijvoorbeeld: - Naam praktijk - Korte omschrijving werkzaamheden en/of specialisaties - Adres - Telefoonnummer(s)  (bv. algemeen nummer en bv. nummer voor onderling overleg professionals) - Website / emailadres - Openingstijden / dagen - Bijzonderheden (bv. Behandeling aan huis mogelijk) 
Diamuraal: format sociale kaart
ROS: regionale ondersteuningsstructuur
Contactgegevens
platformouderenzorg@pvkpoh.nl
ACADEMIC JOURNALS ®
Copyright | Disclaimer