PLATFORM OUDERENZORG
Voor Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Zoek in netwerken:

Dit artikel delen via:
Netwerken
Netwerken

De zorg voor ouderen staat onder druk. Als ouderen gezond blijven, kunnen zij zelfstandig wonen met relatief weinig zorg. Prognoses wijzen uit dat er in 2040 bijna 4,5 miljoen 65-plussers zijn. Als deze mensen iets gaan mankeren, kunnen aangepaste woningen en extra zorg nodig zijn.   Het beleid van de overheid is erop gericht om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Met de grote toename aan ouderen in Nederland zal de hoeveelheid kwetsbare ouderen en daarmee de druk op de huisartsenpraktijk (en de pvk/poh ouderenzorg) toe gaan nemen.   Het is belangrijk om als pvk/poh een goed overzicht te hebben van instellingen op het gebied van zorg en welzijn in de regio waar je werkt en enige kennis te hebben van de huidige voorzieningen voor ouderen. Dat kun je onder dit tabblad vinden.

Landelijke en regionale netwerken  Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) en het Programma ketenzorg Dementie gestart.    Hieruit zijn verschillende projecten gestart, zowel landelijk als regionaal op het gebied van vroegsignalering, ketens en netwerken etc. Deze zijn te vinden op de website Beter Oud en zijn ook te gebruiken in de praktijk. Het NPO is opgedeeld in 8 regionale netwerken verspreid over Nederland.  Elk regionaal netwerk bestaat uit meerdere organisaties op het gebied van ouderenzorg en heeft in de regio meerdere projecten opgestart. Via de website van Beter Oud zijn de websites van deze netwerken te vinden. Hier staat veel informatie op die goed te gebruiken is in de praktijk en netwerk.   Lokale netwerken  Als je begint of je bezig houdt met ouderenzorg binnen de huisartsenpraktijk of verpleeghuissetting, dan is een lokaal netwerk erg belangrijk.  Zorg dat je contact hebt met de lokale- of regionale hulp- en zorgverleners op het gebied van ouderenzorg, of weet hoe hen in te schakelen.  Een actuele sociale kaart kan hierbij helpen (zie kopje: sociale kaart)   In sommige gemeentes, regio’s zijn ook geriatrienetwerken actief, waarin meerdere disciplines plaats hebben. Het is handig om hierbij aansluiting te krijgen. Zo blijf je op de hoogte van veranderingen en nieuwe projecten op het gebied van ouderenzorg. Bij het opzetten van een nieuw lokaal- of regionaal netwerk kan hulp gevraagd worden aan een ROS (Regionale ondersteuningsstructuur). Daarvan zijn er 17 in Nederland, verdeeld over regio’s. Via ros-netwerk.nl is de ROS in jouw buurt te vinden. Het doel van een ROS is adviseren en begeleiden van de eerste lijn én betrokken partijen bij het realiseren van samenhangende zorg in de wijk. Elke ROS wordt gefinancierd door de preferente zorgverzekeraar van de regio.

Contactgegevens
platformouderenzorg@pvkpoh.nl
ACADEMIC JOURNALS ®
Copyright | Disclaimer