PLATFORM OUDERENZORG
Voor Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Zoek in nieuws:

Dit artikel delen via:
05-02-2020
Nieuwe ontwikkelingen Wet zorg en dwang 

De Wet zorg en dwang is sinds 1 januari van kracht. Zorgorganisaties zijn hard bezig om de nieuwe wet te implementeren. Op de website Dwangindezorg.nl zijn praktijkvoorbeelden en nieuwe documenten te vinden.

Het doel van deze nieuwe wet is  om de rechtspositie van de cliënt bij onvrijwillige zorg te versterken en borgen. Ook ondersteunt de wet de cultuuromslag naar meer persoonsgerichte zorg die al geruime tijd in e zorg op gang is gekomen. Van onvrijwillige zorg mag alleen sprake zijn wanneer het niet anders kan. 

Praktijkvoorbeelden
Op de website Dwangindezorg.nl staan antwoorden op concrete vragen. Bijvoorbeeld: 

  • Moet je voor het afsluiten van de voordeur of afdelingsdeur het stappenplan van de Wet zorg en dwang volgen? 

  • Is een bedhek altijd een beperking van de bewegingsvrijheid? 

  • Moet voor de toepassing van de ‘hansop’ en de ‘ballendeken’ het stappenplan worden gevolgd? 

Praktijkvoorbeelden zorg en dwang op Dwangindezorg.nl

Factsheet 'Onvrijwillige zorg in de Wet zorg en dwang'

Vanuit het veld zijn vragen gesteld over de reikwijdte van het begrip ‘onvrijwillige zorg’ uit de Wet zorg en dwang. Wanneer is sprake van onvrijwillige zorg in de zin van de Wet zorg en dwang? In deze factsheet wordt hierop ingegaan.

Beleidstandpunt over wils(on)bekwaamheid

In deze notitie legt het ministerie van VWS uit wat er vanuit Wet zorg en dwang bedoeld wordt met de ter zake deskundige die de wils(on)bekwaamheid vaststelt. Het geeft onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Wanneer is iemand wilsonbekwaam ter zake van zorg?

  • Wie is bevoegd om de wilsonbekwaamheid ter zake van de zorg te beoordelen?

  • Wat is de rol van de behandelaar bij de beoordeling van de wilsonbekwaamheid ter zake van de zorg?

  • Wat betekent het onder de Wzd als een cliënt ter zake de zorg wilsonbekwaam is?

Bron: Zorg voor Beter

Contactgegevens
platformouderenzorg@pvkpoh.nl
ACADEMIC JOURNALS ®
Copyright | Disclaimer