PLATFORM OUDERENZORG
Voor Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Zoek in nieuws:

Dit artikel delen via:
07-06-2017
Landelijke afspraken over zorg op maat voor kwetsbare ouderen

Steeds meer (hoogbejaarde) ouderen wonen thuis. Daardoor verandert de zorg in de eerste lijn. Meer ouderen met multimorbiditeit en meer zorgverleners rond dezelfde oudere vergen een gecoördineerde samenwerking tussen betrokken zorgverleners. De spil daarin vormt het kernteam van huisarts, praktijk- en wijkverpleegkundige. Het NHG en de V&VN brengen daarom gezamenlijk de Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Zorg voor kwetsbare ouderen uit.

De LESA Zorg voor kwetsbare ouderen richt zich op afspraken tussen huisartsen (en hun team) en wijkverpleegkundigen (en hun team). Uitgangspunt is dat kwetsbare ouderen optimale zorg en ondersteuning krijgen, afgestemd op hun wensen en behoeften en binnen hun persoonlijke context. De kwaliteit van leven van de oudere staat voorop.

Eigen regie centraal

Ouderen willen zoveel mogelijk zelf bepalen welke ondersteuning en zorg zij ontvangen. De LESA vormt de basis voor meer gedetailleerde afspraken op regionaal, lokaal of wijkniveau over de samenwerking bij het signaleren, in kaart brengen en begeleiden van kwetsbare ouderen. De zorgverlener maakt werkafspraken met andere zorgverleners in samenspraak met de oudere en zijn naaste(n) en legt deze afspraken vast in een zorgplan. Goede afstemming met de mantelzorgers is een voorwaarde om de zorg voor de oudere zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven bieden.

Ouderenzorg in de toekomst

De organisatie van de zorg rondom ouderen is ook een belangrijk onderdeel van het NHG-visiedocument Huisartsenzorg voor ouderen, dat 22 juni a.s. tijdens de algemene ledenvergadering op de agenda staat.

Kernpunten LESA Zorg voor kwetsbare ouderen

  • De LESA geeft aandachtspunten op basis waarvan huisartsen met hun team en  wijkverpleegkundigen met hun team in regionaal of lokaal verband afspraken kunnen maken over de zorg voor en ondersteuning van
    kwetsbare ouderen.

  • Goede zorg voor ouderen is zorg op maat, aansluitend op de wensen en behoeften van de oudere en met oog voor zijn persoonlijke context. De kwaliteit van leven zoals de patiënt die zelf ervaart, staat hierbij voorop.

  • De afspraken tussen de huisarts, de wijkverpleegkundige en de desbetreffende oudere worden vastgelegd in een gezamenlijk zorgplan, dat bij voorkeur tot stand komt in een multidisciplinair overleg waarbij ook de patiënt (en mantelzorger) betrokken zijn.

  • Goede afstemming met de mantelzorgers is een voorwaarde om de zorg voor de oudere zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven bieden.

Bron: NHG

Contactgegevens
platformouderenzorg@pvkpoh.nl
ACADEMIC JOURNALS ®
Copyright | Disclaimer