PLATFORM OUDERENZORG
Voor Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Zoek in nieuws:

Dit artikel delen via:
28-12-2017
Zingeving wordt weinig besproken aan de keukentafel

Een cliënt met fysieke problemen besluit aan te kloppen voor hulp bij de gemeente. Aan de keukentafel wordt de zorgvraag besproken, maar niet de zingeving in het leven van de cliënt.  ‘De professional is gericht op het afgeven van een indicatie op basis van de fysieke en/of psychische beperkingen van de cliënt’, zegt Vicky Hölsgens op basis van haar onderzoek in Sittard-Geleen. Zij doet onderzoek naar de rol van zingeving in keukentafelgesprekken en hoe de professional daarmee omgaat.

Zingeving
Zingeving gaat niet alleen over hoe de cliënt zijn leven wil leiden, het gaat over de mens zelf. Zingeving uit zich in de verhalen van mensen, die iets zeggen over wie je bent en wie je wil zijn. Zingeving komt voor mensen heel direct aan de orde als het leven stokt door een ingrijpende gebeurtenis, zoals een groot verlies of een ernstige ziekte. We noemen dat “een breukervaring”.

Keukentafelgesprek
Volgens Hölsgens maakt haar onderzoek duidelijk dat veel professionals moeilijk overweg kunnen met vragen over zingeving. Terwijl het “streven naar een goed leven voor de cliënt” wel een opdracht is in de Wmo. ‘Het herkennen van zingevingsvragen is afhankelijk van de achtergrond van de professional. Professionals met een hulpverleningsverleden pakken  zingevingsvragen makkelijker op dan beroepskrachten met een dienstverlenings-achtergrond vanuit de gemeenteorganisatie.’

Huisarts
De vraag: “Wat is belangrijk voor u in het leven?” komt pas aan het eind van het gesprek ; áls het al aan de orde komt. ‘Dan is er meestal geen tijd meer om daar op in te gaan’, zegt Hölsgens. ‘Als een zingevingsvraag wordt herkend, dan gebeurt doorverwijzing naar een professional die deze zingevingsvragen van de cliënt kan oppakken, heel weinig.

Leefgebied
Volgens Hölsgens zou je moeten uitproberen hoe een keukentafelgesprek zou verlopen als de professional begint met vragen zoals: “Wat vindt u belangrijk in uw leven? Waarom is het belangrijk dat de gemeente u op dit moment zou helpen?” Om van hieruit verder vragen te stellen over de verschillende leefgebieden. Dat vraagt van gemeenten en professionals dat ze de burger werkelijk centraal stellen.’

Bron: www.zorgwelzijn.nl

28-12-2017

Contactgegevens
platformouderenzorg@pvkpoh.nl
ACADEMIC JOURNALS ®
Copyright | Disclaimer