PLATFORM OUDERENZORG
Voor Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Zoek in nieuws:

Dit artikel delen via:
09-04-2018
Valpreventie bij ouderen met cognitieve problemen en dementie

Cognitieve problemen en dementie leiden tot een verhoogd valrisico. Ouderen met cognitieve problemen en dementie vallen zelfs twee keer zo vaak als leeftijdsgenoten zonder deze problemen. Er is veel bekend over een effectieve valpreventie aanpak bij ouderen zonder cognitieve problemen en dementie. Het is echter onvoldoende bekend in hoeverre deze aanpak ook uitvoerbaar en effectief is bij ouderen met cognitieve problemen of dementie. Om valpreventie voor deze doelgroep te kunnen bieden is het van belang meer zicht te hebben op de specifieke risicofactoren en daarop aansluitende maatregelen.

Valrisicofactoren

Risicofactoren voor vallen zijn veelal hetzelfde voor ouderen met cognitieve problemen en dementie als voor ouderen zonder deze problemen. Zij hebben echter een ander ‘valrisicoprofiel’. Zo zijn er verschillen in het valrisico die gerelateerd zijn aan problemen met gedrag (ronddwalen, impulsiviteit, inschatting van omgevingsrisico’s) en uitvoerende functies (plannen, geheugen en aandacht). Om dergelijke problemen te behandelen worden vaak psychotrope medicijnen voorgeschreven die ook de kans om te vallen vergroten.

Effectieve valpreventie

In het algemeen wordt een multifactoriële valanalyse en aanpak aangeraden, om individuele risicofactoren te identificeren en behandelen. Het is aannemelijk dat, net als bij ouderen zonder cognitieve problemen, beweegprogramma’s die voldoende uitdagend zijn en zich richten op mobiliteit, spierkracht en balans de kans op valongevallen verkleinen. De complexiteit van cognitieve problemen en dementie en de variëteit in individuele mogelijkheden en fysieke activiteiten vragen om gepersonaliseerde programma’s. De betrokkenheid van een zorgprofessional en/of mantelzorger is vooral bij deze doelgroep essentieel voor een effectieve uitvoering.

Bron: VeiligheidNL

Contactgegevens
platformouderenzorg@pvkpoh.nl
ACADEMIC JOURNALS ®
Copyright | Disclaimer