PLATFORM OUDERENZORG
Voor Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Zoek in nieuws:

Dit artikel delen via:
10-07-2018
Minister De Jonge wil onderzoek naar voltooid leven

Minister Hugo de Jonge (VWS) ziet geen aanleiding voor veranderingen in de euthanasiewet die de inhoudelijke euthanasiepraktijk raken. Wel wil hij vervolgonderzoek laten doen naar mensen die vinden dat hun leven voltooid is, maar voor wie de bestaande euthanasiewetgeving niet 'toereikend' is.
Dit schrijft Skipr.nl op basis van een brief van De Jonge aan de Tweede Kamer, over de plannen van het kabinet met betrekking tot medisch-ethische kwesties. In 2016 bleek uit onderzoek dat de groep mensen die hulp bij zelfdoding wensen omdat zij hun leven voltooid achten en geen gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van de huidige wetgeving, waarschijnlijk klein is. Omdat verder inzicht in de grootte en kenmerken van deze groep ontbreekt, heeft dit kabinet onvoldoende informatie ‘om weloverwogen en transparant een richting te kunnen kiezen’, aldus De Jonge. Daarom komt er een onderzoek naar de omvang en omstandigheden van de groep mensen met een in hun ogen ‘voltooid leven’.
De Jonge schrijft wel dat hij geen aanleiding ziet voor inhoudelijke veranderingen in de euthanasiewet. Hij volgt hiermee het evaluatieonderzoek naar de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, dat ZonMw in 2017 uitbracht. De onderzoekers stellen hierin geen problemen te zien met de inhoud van de wet en stellen dat deze in zijn huidige vorm vooralsnog zonder problemen kan blijven bestaan, hoewel er op veel gebieden maatschappelijke en politieke discussie is over aspecten van de euthanasiepraktijk.

Bron: Nursing

Contactgegevens
platformouderenzorg@pvkpoh.nl
ACADEMIC JOURNALS ®
Copyright | Disclaimer