PLATFORM OUDERENZORG
Voor Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Zoek in nieuws:

Dit artikel delen via:
13-05-2019
Proef met snelle indicatie langdurige zorg slaat aan

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kan zijn werkwijze versnellen en toch goede besluiten blijven nemen bij het toekennen van langdurige zorg. Dat blijkt uit een proef met versneld besluiten. Cliënten, mantelzorgers en zorgaanmelder gaven de werkwijze een 8,9, vooral omdat zij hierdoor een stuk minder lang in onzekerheid zaten.

 

Minister Hugo de Jonge (VWS) stuurde deze week het rapport over de pilot 'Werkwijze CIZ versnelt' naar de Tweede Kamer. Bij de proef,  die in september en oktober 2018 werd uitgevoerd, werden aanvragen behandeld door multidisciplinaire triageteams van medisch adviseurs en medewerkers die indicaties opstellen en afgeven. Aanvragen werden binnen één werkdag opgepakt. Als deze administratief en inhoudelijk compleet waren, werden ze meteen afgerond en indien mogelijk werd direct het besluit genomen. Als aanvullende informatie nodig bleek werd deze gelijk bij de zorgaanmelder opgevraagd. Als persoonlijk contact met de cliënt nodig was, werd dat gepland en vond het binnen vijf werkdagen plaats.

100 procent
De proef had als doel om 95 procent van de aanvragen binnen zeven werkdagen af te handelen. Dat werd ruimschoots gehaald. In de proef is 100 procent van de genomen besluiten binnen zeven werkdagen afgerond. In de reguliere werkwijze wordt 44 procent van de aanvragen binnen zeven werkdagen afgehandeld.

In totaal werden in de proefperiode 17.016 aanvragen afgerond waarvan 1.057 aanvragen via de 'Werkwijze CIZ versnelt'. De aanvraagsoorten die binnen de pilot zijn afgerond kwamen in grote lijnen overeen met de aanvraagsoorten zoals deze in de reguliere aanvraagstroom zijn afgerond, zo in het rapport over de pilot te lezen. 
De kwaliteit van de indicatiebesluiten lijkt bij de snelle werkwijze in lijn met het reguliere proces. Bij het vaststellen van de kwaliteit van de indicatie wordt achteraf gekeken of er op basis van zorgvuldig onderzoek een deugdelijk besluit is genomen.

In de 'Werkwijze CIZ versnelt'  is de manier van werken voor indicatiestelling niet gewijzigd. Er zijn in de reguliere landelijke toetsing 14 dossiers getoetst. Hiervan was er in één dossier een onjuist besluit genomen. Dit is volgens het CIZ in lijn met de kwaliteit van juiste besluiten in de reguliere werkstroom. Het orgaan plaatst hierbij wel de kanttekening dat de aantallen getoetste aanvragen niet representatief zijn en slechts een impressie geven. 

Het succes van de versnelde werkwijze lijkt sterk samen te hangen met het beperken van overdrachtsmomenten. In de meest voorkomende situaties vinden in het huidige werkproces één tot vijf overdrachtsmomenten plaats, terwijl in de Werkwijze CIZ versnelt geen of maximaal drie overdrachtsmomenten plaatsvinden. "Door deze procesverbeteringen neemt de tijd dat er inhoudelijk niets met een aanvraag gebeurt, de wachttijd, aanmerkelijk af. Dit heeft geleid tot een drastische verkorting van de doorlooptijd", aldus het CIZ.

Cliënttevredenheid
Tijdens de pilot is aan 375 cliënten, mantelzorgers en contactpersonen van de aanvragende zorgaanbieder naar hun ervaringen gevraagd. Het merendeel van de cliënten gaf aan dat zij de doorlooptijd als kort of zelfs zeer kort hebben ervaren wat zeer gewaardeerd werd. Eén kanttekening is geplaatst door een respondent dat het soms lastig te organiseren is om op korte termijn gewenste gesprekspartners bij het gesprek aanwezig te laten zijn. Daarnaast komt terug dat de periode van onzekerheid veel korter was dan verwacht, ook dit heeft men prettig gevonden. Met deze werkwijze blijft de keuzevrijheid voor cliënten gewaarborgd.

Uit ingevulde vragenlijsten blijkt dat zorgaanbieders de kortere communicatielijnen met het CIZ op prijs stellen. "Zij gaven duidelijk hun voorkeur aan voor continuering van deze nieuwe werkwijze". rapporteert het CIZ.

Medewerkers van het CIZ zijn enthousiast over de 'Werkwijze CIZ versnelt'. "Samenwerken in een multidisciplinair team waarbij direct onderling wordt overlegd, van elkaar wordt geleerd en snel gebruik kan worden gemaakt van elkaars expertise wordt als prettig ervaren", schrijft het CIZ.

Landelijke uitrol 2020
Het CIZ wil nu in beeld gaan brengen wat de consequenties zouden zijn van landelijke implementatie van de Werkwijze CIZ. "Er wordt onder andere opgenomen of en welk effect er is op productiviteit van medewerkers en normtijden. Daarnaast wordt de uitrol op een tijdlijn aangegeven en worden risico's en maatregelen beschreven. In overleg met VWS wordt de Werkwijze CIZ versnelt geïmplementeerd en als werkwijze in 2020 bestendigd om ervoor te blijven zorgen dat noodzakelijke zorg zo snel als nodig en op passende wijze kan starten", aldus het CIZ. 

Bron: SKIPR

Contactgegevens
platformouderenzorg@pvkpoh.nl
ACADEMIC JOURNALS ®
Copyright | Disclaimer