PLATFORM OUDERENZORG
Voor Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Zoek in nieuws:

Dit artikel delen via:
13-05-2019
Veld helpt eerstelijnsverblijf over financiële hobbel

ZN, NZa en ActiZ hebben een belangrijke stap gezet richting een transparante, uniforme betaaltitel voor eerstelijnsverblijf (ELV). De afspraken spitsen zich toe de zogeheten regionale coördinatiefuncties voor ELV.

 

ELV is een voorziening tussen ziekenhuis en thuiszorg in. Vooral kwetsbare ouderen die uit het ziekenhuis komen of wegens ziekte tijdelijk niet thuis kunnen verblijven doen een beroep op ELV. Om vraag en aanbod van ELV beter op elkaar te laten aansluiten zijn er vorig jaar 31 zogeheten coördinatiepunten in het leven geroepen. Over de precieze taken en passende financiering verschilden de betrokken partijen echter lange tijd van mening.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en ActiZ hebben nu afspraken gemaakt wat de regionale coördinatiepunten feitelijk moeten doen. In concreto zijn dit triage, inzicht in beschikbare capaciteit, afspraken over bereikbaarheid en toeleiding van zorg, evaluatie en monitoring.

Op de plank
Daarmee komt er ook zicht op een passende financiering. De tarieven en capaciteit die zorgaanbieders van verzekeraars tot nu toe krijgen aangeboden om regionale coördinatiefuncties te kunnen bieden waren vaak niet toereikend, aldus ActiZ. Het kabinet had eerder wel al 25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het inregelen van de coördinatiefuncties, maar volgens ActiZ is dit geld tot nu toe op de plank blijven liggen bij zorgverzekeraars doordat de wijze van bekostiging onduidelijk was.

ActiZ hoopt op termijn op een lumpsum-bekostiging, zodat de financiering van de regionale coördinatiefuncties per 2020 niet meer in de elv-tarieven versleuteld hoeven te worden. Als hier een formeel akkoord op komt, zal de preferente zorgverzekeraar voortaan rechtstreeks budget toekennen aan de desbetreffende regionale coördinatiefunctie.

Bron: SKIPR

Contactgegevens
platformouderenzorg@pvkpoh.nl
ACADEMIC JOURNALS ®
Copyright | Disclaimer