PLATFORM OUDERENZORG
Voor Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Zoek in wie zijn wij:

Dit artikel delen via:
Professie - Beroepsvereniging V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

De V&VN praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners is een beroepsvereniging voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. Als V&VN PVK/POH vinden we het belangrijk om een bijdrage te leveren aan deskundigheidsbevordering van onze collega's. Dat is één van de redenen waarom we in 2012 deze website zijn begonnen. 

Wat is de V&VN?

De V&VN is de beroepsvereniging voor verpleegkundige en verzorgende professionals in de zorg. V&VN is een gesprekspartner van VWS, de LHV, de NHG, de HBO-Raad en andere, voor onze doelgroep, belangrijke organisaties.
Er zijn al 40 verpleegkundige en/of verzorgende afdelingen 'gekoppeld' bij de V&VN. Bijvoorbeeld V&VN Nurse Practitioners, V&VN Longverpleegkundigen en V&VN Geriatrie Verpleegkundigen. Samen krijgen we meer gedaan, dan afzonderlijk.

Een lidmaatschap bij de V&VN heeft de volgende voordelen:

 • Zes keer per jaar ontvang je het gratis magazine van de V&VN
 • Korting op symposia en congressen
 • Gratis lidmaatschap van het kwaliteitsregister met daaraan gekoppeld accreditatiesysteem
 • Korting op financiële dienstverlening (o.a. autoverzekering en reisverzekering)
 • V&VN heeft een stem naar de ministers, de staatssecretaris en leden van de Tweede Kamer, om zo invloed uit te oefenen op het beleid van de regering.
 • Contacten met zorgverzekeraars om aandacht te vragen voor goede zorg
 • Wat is de afdeling PVK en POH?

Om de praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners goed van dienst te kunnen zijn, zijn wij een zelfstandige afdeling die een onderdeel is van V&VN.  

We houden ons bezig met profileren van ons vakgebied en deskundigheidsbevordering. We werken hierin samen met  andere beroepsbeoefenaren, zoals huisartsen,(CAHAG, DIHAG, LHV, NHG) maar ook met diabetesverpleegkundigen (EADV), longverpleegkundigen(V&VN longverpleegkundigen), hart- en vaatverpleegkundigen(NVHVV), geriatrische verpleegkundigen etc.
We houden ons bezig met de profilering van ons beroep en het vergroten van onze deskundigheid.

Dit doen we o.a. door:

 • uitgeven van ons eigen tijdschrift
 • organiseren van ons jaarsymposium
 • praktijkeducatie: organiseren van regionale nascholingen de Xpert cursus en verschillende e-learnings
 • organiseren van expertmeetings met de Hogescholen die de opleiding voor POH verzorgen
 • ontwikkelen van beroepscompetentieprofiel voor de praktijkverpleegkundige en de praktijkondersteuner conform de canmedsmethodiek

Actief meehelpen?
Lijkt het je leuk om je actief in te zetten voor de profilering van onze beroepsgroep of je stem te laten horen bij VWS, opleidingen of andere partijen, wordt dan actief lid en neem zitting in een van onze vakcommissies, voor meer informatie: info@pvkpoh.nl

Contactgegevens
platformouderenzorg@pvkpoh.nl
ACADEMIC JOURNALS ®
Copyright | Disclaimer