PLATFORM OUDERENZORG
Voor Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Zoek in media:

Dit artikel delen via:
LINKS

LINKS

Op internet is veel informatie te vinden. Ook op de website platformouderenzorg.nl staan links naar andere websites bij de desbetreffende onderwerpen.
Op dit deel van de site proberen we u een overzicht te geven van mogelijke websites waar informatie te vinden is over ouderenzorg.

 

WEBSITE

OMSCHRIJVING

WAT IS ER TE VINDEN

ORGANISATIE(S)

Landelijke netwerken/
organisaties

     

http://www.beteroud.nl/ouderen

innovatieve projecten
in ouderen zorg
gebied
wonen, welzijn, zorg

- diverse regionale en landelijke projecten
- 8 regionale netwerken verdeeld over Nederland

-Movisie, Vilans, ZonMW
komt voort uit Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)

https://www.vilans.nl/

ontwikkeling en hulp
bij toepassen van
kennis die de
langdurige zorg
blijvend verbetert

Diverse kennispleinen
(aparte websites/links betreffende:)
- Zorg voor beter
- In voor zorg!
- Hervorming langdurige
zorg
- Gehandicaptensector
- Chronische zorg
- Expertisecentrum mantelzorg
- Omaha system
- Hulpmiddelenwijzer
- Zorg beter met vrijwilligers
- Domotica voor wonen
en zorg
- Free learning
- Beter oud
- Waardigheid en trots
(diverse tools, kennis
en actuele informatie
te vinden)

Vilans in samenwerking met diverse organisaties

Netwerken op onderwerp

     

http://dementienetwerk
nederland.nl/ 

Landelijk netwerk dementie

- website in oprichting

Dementie Netwerk Nederland

https://dementiezorgvoor
elkaar.nl

Deltaplan Dementie

- Praktijkverbeter
programma
'Dementiezorg voor
elkaar'
- Doel: Betere zorg voor mensen met dementie
en hun naasten

Movisie
Nivel
Pharos
Trimbos-instituut
Vilans

https://www.parkinsonnet.nl/

Landelijk netwerk van zorgverleners op
gebied
van Parkinson en parkinsonismen

- informatie over
Parkinson-zorgverleners  (regionaal)
- scholingen

Zorgverleners

https://www.patz.nu/

Palliatieve thuiszorg
Bevorderen samenwerking
huisarts en thuiszorg
in palliatieve zorg

- toolkit
- overzicht PaTz
groepen in nederland

PaTz
ZonMW
EMGO instituut VUmc

http://effectieveouderenzorg
.nl/

Netwerk ouderenzorg AMC
Projecten
Innovaties
ouderenzorg 1e
en 2e lijn

- project
- kennisbank
- zorgmodellen
- toolkit: uitwerking zorgmodellen
- toepasbaar in praktijk
- stappenplan
ouderenzorg

AMC
Kring OuderenZorg AMC en partners
NPO / Beter oud
ZonMW

Zorgleefplan

     

https://www.zorgleefplanwijzer
.nl/

Informatie over zorgleefplan
Werken met
zorgleefplan

- informatie
- instrument
- lesmateriaal

V&VN
Zorg voor beter

Kennis ouderenzorg

     

https://btsg.nl/

Bureau voor
Toegepaste Sociale Gerontologie

- kennisbank met veel artikelen en rapporten betreffende de ouder wordende mensen

 

http://www.canongerontologie
.nl/

Internetprogramma
over 5 domeinen van
het ouder worden

Inhoudelijke informatie:
- lichaam
- individu
- samenleving
- geheugen
- gezondheid

Nederlandse vereniging voor gerontologie
(NVG)
Vrije universiteit Amsterdam
Vilans
Geron

Wetgeving

     

https://www.regelhulp.nl/

wegwijzer voor
iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft

- overzicht per onderwerp
- wetgeving
- hoe zorg te regelen

Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/
zorg-en-ondersteuning-thuis

langer zelfstandig
wonen ouderen
kwetsbare ouderen

- informatie
- wetgeving

Rijksoverheid

https://www.volksgezondheid
enzorg.info/

open data, onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde info

- diverse onderwerpen

Rijksoverheid

https://www.dwangindezorg.nl/

informatie over dwang
in de zorg
 

- informatie voor professionals, cliënten, betrokkenen
- Wet zorg en dwang
- Stappenplan

Rijksoverheid

Medicatie

     

http://www.ephor.nl/

betere farmacotherapeutische behandeling van de oudere

- Onderwijs / info
- Hulp bij voorschrijven
- Onderzoek

Expertisecentrum farmacotherapie bij ouderen

https://www.farmaco
therapeutischkompas.nl/

onafhankelijke geneesmiddel-informatie voor de professional

- alle geregistreerde geneesmiddelen

Zorginstituut Nederland

Ouderenmishandeling

     

https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/
ouderenmishandeling

aanpak van ouderenmishandeling

- nieuws
- wetgeving
​​​​​​​- inhoudelijk / wat te
doen

Rijksoverheid

https://www.vooreenveilig
thuis.nl/​​​​​​​

informatie onveilige thuissituatie
melding onveilige thuissituatie

- informatie
- melding veilig thuis
- veilig thuis organisaties

Rijksoverheid
Veilig thuis

Beroepsvereniging

     

https://www.venvn.nl/​​​​​​​

Beroepsvereniging van zorgprofessionals
Diverse afdelingen

- informatie
- kwaliteitsregister
- nieuwsbrieven
Meerdere afdelingen waaronder:
- praktijkverpleeg-kundigen
& praktijkondersteuners
- geriatrie & gerontologie
- verpleegkundigen maatschappij & gezondheid

V&VN,
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland

  
Beter Oud: Netwerk ouderenzorg, landelijk en regionaal
Btsg: Kennisbank met veel artikelen over ouder wordende mens
Canongerontologie: Kennis over de ouder wordende mens
Deltaplan Dementie: Praktijkverbeterprogramma
Dementie netwerk Nederland: Landelijk netwerk
Dwang in de zorg: Wet Zorg en Dwang (rijksoverheid)
Effectieve Ouderenzorg: toolkits, kennisbank, stappenplan ouderenzorg, projecten
Ephor: Expertisecentrum farmacotherapie bij ouderen
Farmacotherapeutisch kompas: geneesmiddeleninformatie voor de professional
Ouderenmishandeling: informatie, wat te doen, stappenplan
Parkinsonnet: landelijk netwerk
PaTz: Palliatieve Thuiszorg, samenwerking
Regelhulp: Wegwijzer bij zorg en ondersteuning (rijksoverheid)
Rijksoverheid: onderwerp ouderenzorg
Veilig Thuis: Informatie, melden onveilige thuissituaties
VenVN: Beroepsvereniging verpleegkundigen en verzorgenden Nederland
Vilans: diverse kennispleinen
Volksgezondheid en zorg: informatie en data (rijksoverheid)
Zorgleefplan: Informatie en werken met zorgleefplan
Contactgegevens
platformouderenzorg@pvkpoh.nl
ACADEMIC JOURNALS ®
Copyright | Disclaimer