PLATFORM OUDERENZORG
Voor Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
Zoek in kennisbank:

Dit artikel delen via:
Zorgprobleem Therapietrouw
Zorgprobleem Therapietrouw

De definitie:

Therapietrouw is de mate waarin de patient zijn/haar behandeling uitvoert zoals afgesproken met de behandelaar. Het doel van therapietrouw is het verbeteren van de gezondheid. Therapieontrouw is een belangrijke oorzaak voor het falen van de therapie. Indien patienten chronische aandoeningen hebben en daarvoor medicatie gebruiken neemt de therapieontrouw toe in de loop van de therapie. Precieze percentages van therapietrouw zijn afhankelijk vanwelk medicijngebruik en om welke aandoening het gaat.

Risicofactoren:

  • De kans op therapieontrouw neemt toe als ouderen minstens drie geneesmiddelen naast elkaar gebruiken. Buiten dat bij ouderen lichaamsfuncties achteruit kunnen gaan kan het ook zijn dat iemand cognitief achteruit gaan. Dit kunnen redenen zijn waardoor het zelfstandig gebruik van geneesmiddelen moeilijker gaat. Cognitieve achteruitgang verdubbelt het risico op therapieontrouw. Daarnaast komt dit voornamelijk voor bij alleenwonende ouderen.
  • Visusproblemen kunnen het risico op therapieontrouw ook verhogen, omdat het voor ouderen soms erg moeilijk is de bijsluiter te kunnen lezen of om de verpakking te openen.
  • Andere punten die het risico op therapieontrouw kunnen verhogen zijn onder andere: bijwerkingen, effectiviteit van de behandeling, motivatie van de patient, ziekte-inzicht, kennis van de ziekte en behandeling, comorbiditeit, sociaaleconomische status, cultuur en geloof.

Herkenning:

Therapietrouw is moeilijk vast te stellen door het iemand te vragen, als hulpverlener moet je bedacht zijn op sociaal wenselijke antwoorden. Om het objectief vast te stellen is het zinvol te kijken naar de medicatiehistorie waarin terug te vinden is hoe vaak en of er herhaling van recepten is geweest en of deze daadwerkelijk zijn opgehaald bij de apotheek. Voor sommige medicijnen kan het zinvol zijn medicatiespiegels te prikken.

Interventie:

Allereerst is het goed te kijken naar de reden van de therapieontrouw. Kijk samen met de patient of er vragen zijn of onduidelijkheden en geef educatie. Vervolgens kan er een medicatieschema gemaakt worden met de patient die afgestemd is op zijn/haar dagelijks leven. Hierbij kan dan rekening gehouden worden met slaaptijden en etenstijden. Probeer als het mogelijk is en mantelzorger te betrekken bij de voorlichting over de medicatie als deze hier een actieve rol in gaat spelen. Probeer de dosisfrequentie van twee- naar eenmaal per dag te zetten, gebleken is dat dit de meest succesvolle interventie is. Eventueel kunnen er hulpmiddelen ingezet worden zoals een doseerdoos of een wekker en als het de patient en de mantelzorger het beide niet lukt kan er gedacht worden aan het inzetten van thuiszorg.

  
Farmacotherapeutisch kompas
KNMP
Contactgegevens
platformouderenzorg@pvkpoh.nl
ACADEMIC JOURNALS ®
Copyright | Disclaimer